Financieel jaarverslag 2013

De inkomsten van de stichting bestaan uit de volgende componenten:
– sponsoring van de schoolkinderen
– giften van uiteenlopende instanties en particulieren
– markten en lezingen
– verkoop van kleding

Grote projecten:
In Januari hebben we 2 nieuwe waterputten aanbesteed in twee verschillende dorpen op de Northbank van Gambia namelijk  Bambaly en Subal Njayen .
De beide putten hebben totaal € 6.610,00 gekost en werden opgeleverd en in gebruik genomen eind februari 2013. Het aantal waterputten die stichting June tot nu toe heeft gerealiseerd is hierna op 29 stuks gekomen.

In het voorjaar van 2013 heeft het bestuur van stichting JUNE besloten om het project , een nieuwe school te bouwen in Basori een dorp op de Southbank van Gambia uit te gaan voeren. Begin juni werd er gestart met de bouw. De school is gebouwd door onze lokale aannemer. De totale bouwkosten bedroegen € 25.148,00. De school heeft 5 klaslokalen en een kantoor. Apart op het terrein zijn 2 toiletten gerealiseerd. Begin november was de school gereed. En is door ons bijna voltallige bestuur geopend en in bedrijf gesteld op 19 november. De school in Basori is naar onze oprichtster Nel vernoemd, ook hangt er in de school een schilderij van haar.

Kleine projecten en uitgaven:
Er is aan schoolkosten, waaronder salarissen, kleding schoolkinderen, schooltassen, etc een bedrag van € 17.980,00 uitgegeven. Er worden door een aantal donateurs gezinnen gesponsord, hier is dit jaar voor € 4.350,00 aan uitgegeven. Het aantal zakken rijst van 50 kg geschonken door de individuele sponsoren aan hun sponsor kind bedroeg dit jaar 93 stuks.
In februari hebben we onderhoud laten plegen aan een van onze  rijstmachines in Sarakunda.
In oktober is de school in Sarakunda geschilderd (sarakolong school).
Er is in 2013 een container naar Gambia gegaan met hoofdzakelijk schoolmeubilair voor de nieuwe school Basori, kleding, schoeisel en vele andere nuttige dingen. Diverse onderhoudskosten aan de beide scholen.

Wij zijn heel trots op het bereikte resultaat.

Het bestuur van Stichting June.

Stichting June – financieel verslag 2013

 

Beginsaldo 1-1-2013

PHP Bank Gambia           50.464   DAL                 €         1.009
Trustbank                        436.090   DAL                 €         8.722
559160356                                                                €       10.111
559160437                                                                 €      28.500
—————
€          48.342

 

Eindsaldo 31-12-2013

PHP Bank Gambia           84.225   DAL                 €         1.620
Trustbank                        206.747   DAL                €          3.976
559160356                                                                 €             350
559160437                                                                 €       22.349
—————
€          28.295

Mutatie 2013 (vermogensvergelijking)                                                                               €       20.047

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten
Sponsorgeld Kaalabantang en
Sarakolong scholen en gezinnen rijst               €       19.456
Sponsoring projecten                                             €       23.565
Creditrente                                                                €             679
—————
Totale inkomsten                                                                                                                          €       43.700

Uitgaven
Schoolkosten Kaalabantang en Sarakolong   €       17.980
Uitgaven diverse gezinnen                                  €         4.350
Uitgaven zakken rijst                                             €          2.800
—————
Totaal Sarakolong en Kaalabantang                                                        €          25.130

Uitgaven Projecten
Waterputten                                                              €         6.610
Bouw school Basori                                                 €       25.148
Container schoolmeubelen
incl. inklaren/vervoer                                             €          3.240
—————
Totale uitgaven projecten                                                                          €          34.998

Diverse uitgaven in Gambia
Autokosten/reiskosten                                         €             120
Diverse kosten Gambia                                         €             210
Waterrekening Kaalabantang                            €                40
Onderhoud school Sarakolong                        €                500
Onderhoud school Kaalabantang                      €             740
Inrichten school Basori                                          €                30
Onderhoud rijstmachine Sarakunda                  €             460
—————
€            2.100

 

Uitgaven algemeen
Reclamekosten                                                         €             348
Bankkosten                                                                €             349
Kamer van Koophandel                                         €                11
Your Hosting                                                              €                  6
Davilex                                                                         €             236
Rouwadvertentie kosten Nel                               €             449
Algemene kosten                                                     €             121
—————
Totale uitgaven                                                                                               €            1.519
—————–

€          63.747

Inkomsten minus uitgaven (winst & verliesrekening 2013)                                       €       20.047

 

 

 

 

Word donateur!

Word nu donateur van Stichting June. Voor 40 euro per jaar steunt u een kind.

Hiervoor heeft het kind: 
Een uniform - een paar schoenen - een schooltas - en een jaar school.

Slideshow

Copyright © 2022 Stichting June
Inloggen